Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Sắp xếp
..
Số Tướng : 36
Số Skin : 19
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
180,000đ
..
Số Tướng : 6
Số Skin : 2
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
100,000đ
..
Số Tướng : 19
Số Skin : 9
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
100,000đ
..
Số Tướng : 53
Số Skin : 37
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
200,000đ
..
Số Tướng : 5
Số Skin : 1
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
75,000đ
..
Số Tướng : 6
Số Skin : 1
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
75,000đ
..
Số Tướng : 6
Số Skin : 1
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
70,000đ
..
Số Tướng : 5
Số Skin : 2
Rank : K.Rank
Bảng ngọc : 0
100,000đ