LÀM NHIỆM VỤ NGỌC RỒNG SAO

Tên tài khoản
Mật Khẩu
Loại dịch vụ
Ghi chú


Mô tả

Nghiêm Cấm Vào Acc Khi Đang Trong Thời Gian LÀM NHIỆM VỤ ( Khi Xong Hệ Thống Sẽ Báo Lại Ngay )

Nếu Trạng Thái Hoàn Thành Vui Lòng Đổi Mật Khẩu Ngay Lập Tức !

YÊU CẦU NICK KHÔNG ĐƯỢC KHÓA MẢ BẢO VỆ VÀ MK CẤP 2 VÀ GMAIL ĐỂ SHOP CHUYỂN ĐỒ VÔ LÀM NHIỆM VỤ