Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
Tđ có hachi + pet vv,full 56..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
50,000đ
acc nm sd 6s ct hachijack và..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Namec
70,000đ
Xd có gohan+black+pet vv..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
50,000đ
acc xD 5s hp ct black vĩnh..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
35,000đ
acc xD hp 2 glt 7s hp..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
100,000đ
acc td SD 2 black vĩnh viễn..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
60,000đ
Nm x2 hachi vv+pk vv,full67s..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Namec
139,999đ
acc td SD ct hachijack và ct..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Xayda
50,000đ
acc td SD 2 black vĩnh viễn..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Trái đất
130,000đ
Nm hachi+black vv,full67s sđ..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Namec
139,999đ
Xd set kkr f7s 8s 800k sd ct..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Xayda
1,199,999đ
Tđ 2ct vv..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Trái đất
59,999đ
Xd 1set 7s hp có a w tl 7s ct..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
120,000đ
Xd full 7s hp ct vv pk hp max..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
250,000đ
Namec đã mở thành viên, đồ..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Namec
220,000đ
Nm 9tr ki 2ct vv đi full map..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Namec
50,000đ
nm full 6s ki ct pk vv 17tr..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Namec
120,000đ
Sv1: xd đồ full 6s hp, x2 glt..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
80,000đ
có thể liên hệ admin td f8 sd..
Set Kích Hoạt :
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Trái đất
3,600,000đ
NICK GIẢM GIÁ RẺ
11TR6 HP CT..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 2
Hành Tinh: Xayda
170,000đ