Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
acc win dt sv1..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
10,000đ
acc win dt sv1..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 1
Hành Tinh: Xayda
10,000đ
..
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
Máy chủ : Vũ trụ 3
Hành Tinh: Namec
120,000đ